Home Wie zijn wij Downloads Vacatures Contact Links

Wie zijn wij.


Wat is onze visie.

Wat heeft de burger aan onze advisering. De advisering moet gericht zijn op: signalering, intake, diagnose en uitvoering.


De RCPA en de gemeente Assen

De RCPA geeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies op het terrein van zorg en welzijn, werk en inkomen.


Wat is het doel van deze advisering.

Het doel is het sociale beleid van de gemeente en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. We doen hiervoor verbetervoorstellen aan het college van B en W.


Wat doet de RCPA voor U?

De RCPA adviseert de gemeente op diverse beleidsterreinen. Wij doen dit vanuit het gezichtspunt van de cliënt. De Raad voor Cliënten  Participatie is als het ware uw stem. Wij vragen ons dan ook voortdurend af wat u vindt. Daarom vragen wij u aan ons te laten weten hoe u de uitvoering van het sociale beleid van de gemeente ervaart.


Welke onderwerpen worden behandeld?

De RCPA komt op voor de belangen van zowel de jeugd als volwassenen en 65-plussers, die te maken hebben of krijgen met het sociaal domein:

Wij behandelen onderwerpen als:

         Wmo

Jeugdwet

Participatie(wet),

Wajong, doelgroepenregister

Inclusie

Huishoudelijke hulp

Beschermd/begeleid wonen, thuiswonen+

Wet langdurige zorg

Individuele begeleiding

Armoede/minimaregelingen

Vrijwilligers

Sociale zekerheid

Onderwijs

MantelzorgWie zitten in de raad in 2023:

-  Ada Gorter-ten Brink, Commissie Algemene Zaken,Contacten gemeente/gem. Ambtenaren

      Contacten PR / Mantelzorg, Sociaal Netwerk Assen

- Franklin Karst, Vicevoorzitter, Commissie Zorg / WMO / Jeugd, Schuldhulpverlening

      WPDA, Vaart Welzijn

- Aaftien Schlundt Bodien, Secretaris, Commissie Algemene Zaken, Contacten gemeente/

      gem. Ambtenaren, Contacten PR

- Jeanette Kleene, Commissie Werk en Inkomen, FNV Lokaal Drentsche Aa, Inclusie

- René Hedemann, Commissie Zorg, GGZ / Jongeren, Inclusie

- Menno Molenaar, Commissie Werk en inkomen, Participatiewet,  UWV / Wajong

- Roelien Feijen, Commissie Zorg en Welzijn (Ouderen), Commissie Werk en Inkomen

- Joke Hak, Commissie Werk en inkomen, I-Werk, Sociaal Netwerk Assen, WPDA

- Elma van Lienen-Mozer, Commissie Zorg, Minima / Armoedebeleid, Schuldhulpverlening, webmaster


- Monique Loppersum, extern notuliste

| RCPA © 2014 |  Design: Atelier CreaWorld  |

Like & volg ons op Facebook: