Home Wie zijn wij Downloads Vacatures Contact Links

Download hier uw versie (pdf) van de openstaande vacature(s)

| RCPA © 2014 |  Design: Atelier CreaWorld  |

Like & volg ons op Facebook:

Wie komt de RCPA versterken?

De Raad voor Cliëntenparticipatie Assen (RCPA) is op zoek naar 2 nieuwe leden. De raad is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Assen en adviseert gevraagd en ongevraagd het college van B en W op het gebied van het sociale domein: zorg, welzijn, werk en inkomen.


Sinds de decentralisatie van de AWBZ naar WMO en Jeugdwet 2015 is het belang van de RCPA voor de cliënt sterk toegenomen. De gemeente Assen doet enorm haar best om alle inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, maar hoe ervaren juist de meest kwetsbare inwoners dat?

We gebruiken daarbij onze eigen ervaringen, luisteren naar buren, familie, vrienden.


Vanuit dit perspectief zijn we op zoek naar leden die ervaring, c.q. affiniteit hebben met de aandachtsgebieden:

Zorg, met name de zorg voor inwoners die gebruik maken van de WMO c.q. de WLZ

Jeugd/Jeugdzorg


De voorkeur gaat uit naar kandidaten die beschikken over:

ervaring op het gebied van zorg of onderwijs; dit kan eigen ervaring zijn, maar ook ervaringen van bijvoorbeeld familie, vrienden of vanuit het werk

een maatschappelijk netwerk

betrokkenheid/verantwoordelijkheidsgevoel bij kwetsbare groepen in de eigen woonomgeving

een onafhankelijke opstelling  


De vergaderingen van de RCPA verlopen in een plezierige en ontspannen sfeer.


Het lidmaatschap van de RCPA kost je circa 4 uur per week, waar een vrijwilligersvergoeding tegenover staat.


We zouden als raad graag wat meer divers van samenstelling worden en zien daarom graag jonge mensen vanuit alle lagen van de Asser bevolking deelnemen, maar zeker ook actieve ouderen zijn van harte welkom.

Wil je iets doen om de stem van Assenaren te laten horen? Kom bij de RCPA!

Ingewikkeld is het niet, maar zeker zinvol en je merkt wat de gemeente Assen voor haar inwoners doet.


Interesse?

Je kunt  je  belangstelling voor deze functie kenbaar maken door een mail te sturen met je motivatie en bij voorkeur een kort CV,  aan assenclientenraad@gmail.com.